سومین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی شهرستان رودبار
 در روز پنج شنبه مورخ 14/6/92  سومین دوره مسابقات رباتیک شهرستان رودبار در مجتمع مدارس کلشتر  با حضور  33تیم در دو نوبت صبح(دختران) و بعدازظهر(پسران) در 2 لیگ مبارزه ربات ها و فوتبالیست برگزار شد.

در لیگ فوتبالیست (دختران)، تیم های صاعقه (محدثه سرابی)-رعد (فاطمه پورمیرزایی-فاطمه آرمون)-(معصومه انوشا) و در لیگ مبارزه ربات ها (دختران) تیم های نوآوران (فاطمه امیدی نیا)- صاعقه(محدثه سرابی)-دانشمند کوچک( ریحانه درکی) به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند.

در لیگ فوتبالیست (پسران)، نابودگر(مهدی موسی پور-مجتبی خوش طلب-علیرضا پور ولی)- X1(علیرضا موسوی-رضا حبیبی-ارسلان چمنی)- کراش(سهیل فرجام-سینا حیدری) و در لیگ مبارزه ربات ها(پسران)،راپتور1 (احمدرضا زبردست-محمد عشقی-علیرضا مرجبی)- کراش (سهیل فرجام-سینا حیدری)- X1 (علیرضا موسوی-رضا حبیبی-ارسلان چمنی) به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند.

در پایان مسابقات به  نفرات برگزیده جوایز نفیسی به همراه تقدیرنامه اهداء گردید.