گروه رباتیک مبتکران جوان با داشتن اساتید مجرب آمادگی مشاوره برای حضور در مسابقات رباتیک،  ثبت اختراع، حضور در جشنواره های علمی و... برای شما علاقه مندان دارد.