روبوکاپ در ایران

در ایران نیز هر سال تعداد زیادی مسابقات روباتیک با عنوان ها و رشته های مختلف برگزار می شود. در این میان سهم مسابقات دانش آموزی در آن بسیار بیشتر از دانشجویی است. البته معتبرترین و شاخص ترین مسابقات روباتیک در حال حاضر در ایران عبارتند از:

مسابقات آزاد ایران اپن (Iran Open): این مسابقات که در واقع محلی برای آماده سازی روبات ها برای مسابقات روبوکاپ است، در کشورهای مختلفی از جمله: ایران، آلمان، ژاپن، امریکا، استرالیا و پرتغال برگزار می شود. در ایران با این که از سال 2006 شروع به کار کرد، از هر نظر در مقایسه با کشورهای دیگر، در بین بهترین مسابقات از نظر سطح برگزاری، پوشش رشته های مختلف، تعداد تیم های شرکت کننده و تعداد تیم های خارجی شرکت کننده قرار دارد. بنابر این مسابقات ایران اپن دارای اعتبار بالایی در سطح جهانی است. در قسمت دانش آموزی به قدری مسابقات سنگین و رقابت ها نزدیک و دشوار است که تیم های برتر دانش آموزی که به مسابقات جهانی اعزام می شوند، همیشه دست پر از این مسابقات باز می گردند.

مسابقات روباتیک خوارزمی: این مسابقات که هر ساله توسط وزارت علوم و تحقیقات و وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود، از نظر اعتبار دارای بالاترین اعتبار در کشور است تا این حد که برگزیدگان رشته های مختلف از تسهیلات ویژه ای برای ادامه تحصیل برخوردار می شوند. در این مسابقات سعی می شود علاوه بر در نظر گرفتن نتیجه ی مسابقه، سطح علمی اعضای تیم های شرکت کننده نیز سنجیده شود. به همین منظور تاکید ویژه ای روی برگزاری مساحبه ی شفاهی و مستند سازی علمی شرکت کنندگان دارد.