اپتوکوپلر(optocoupler) چیست؟


optocoupler یک قطعه الکترونیکی است که به صورت IC تولید میشود. کار اصلی اپتوکاپلر ایزوله کردن دو نقطه از مدار با استفاده از نور میباشد. همانطور که از نام آن مشخص است، وظیفه آن کوپل کردن یا اتصال دو نقطه از طریق نور میباشد، به عنوان مثال اگر بخواهیم از طریق میکرو مستقیما به موتوری فرمان بدهیم یا رله ای را فعال کنیم ممکن است عمکرد موتور باعث ایجاد نویز شده و بر روی عملکرد میکرو یا مدار فرمان تاثیر بگذارد و باعث اختلال در سیستم شود.

یکی از کاربرد های مهم این قطعه در کنترل دیجیتالی قدرت میباشد. از انواع اپتوکوپلر میتوان به نوع ترانزیستوری، دارلینگتون و دیاک اشاره کرد.

همانطور که در شکل های بالا مشخص است optocoupler از یک LED برای ارسال نور و یک فوتوترانزیستور برای دریافت نور استفاده میکند.

خروجی بعضی از میکرو کنترلر ها دارای جریان به اندازه کافی نبوده ولی با استفاده از optocoupler میتوان این عیب را نیز برطرف نمود.