مسابقات رباتیک شهرستان رودبار

به مناسبت روز دانش آموز دومین دوره مسابقات رباتیک شهرستان رودبار به میزبانی کانون رباتیک مرکز آموزش علمی کاربردی فنی لوشان با همکاری گروه رباتیک مبتکران جوان با حضور ۳۰تیم در ۵ لیگ برگزار گردید  که نفرات برتر به شرح زیر می باشد :

* تیم های برگزیده لیگ  مسیریاب :
۱- ربو پارس لوشان ( رحمت و مهران چگینی )
۲- پیشروی رستم آباد ( حسین ومهران همتی )
۳-
 پارسیان لوشان ( پ‍ژمان پورمنگانی و محمدرضا پورکریم )

* تیم های برگزیده لیگ نوریاب :
۱- ستاره درخشان لوشان (محسن محمدی سجاد محمدخانی )
۲- ایلیای لوشان ( امیرحسین وجابر مقدم )
۳- دانشمندان کوچک رستم آباد ( سهیل وسپهر یوسفی نژاد )

*  تیم های برگزیده لیگ مبارزه ربات ها :

۱- روبوتاکتیک منجیل ( احمد رضا زبردست محمدعشقی محمدحسین درکه )
۲- دوراندیش رستم آباد ( رضا شکری
امیر گودرزوند )
۳- روبو دانشمند منجیل ( محمدرضا عاشوری
داریوش بوذرجمهری )


*  تیم های برگزیده لیگ حل ماز :
۱- ستاره های درخشان لوشان (محسن محمدی
سجاد محمد خانی )
۲-
 فرزانگان رستم آباد ( پرهام رضایی اکبر مهر علیزاده )
۳- پیشتازان منجیل ( رضا حبیبی
علیرضا موسوی )

*  تیم های برگزیده لیگ فوتبالیست :
۱- روبو آتش رستم آباد ( حسین و جواد آذرگون )
۲- آینده سازان رستم آباد ( علیرضا و الهام حبیبی )
۳- ثاقب لوشان (محمد حسین شعبانی
پیمان شمسینی )