فراخوان دعوت به همکاری موسسه مبتکران جوان

hamkaari-bama

 موسسه مبتکران جوان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در شهرستان رودبار از واجدین شرایط در مقاطع مختلف تحصیلی دعوت به همکاری می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی متن زیر کلیک نمائید.

فراخوان دعوت به همکاری موسسه مبتکران جوان