رباتیک

رباتیک علمی نو و تلفیقی از سه رشته پرکاربرد و مهم دنیا می باشد که نقش بسیار مهمی را در شکوفایی و پیشرفت تکنولوژی و صنعت یک کشور بر عهده دارد. رباتیک دانش آموزی نقطه شرو ع برای این پیشرفت ا ست که اهداف زیر را دنبال می کند:

ü      جهت دهی به علایق و استعدادهای دانش آموزان در رشته های الکترونیک، مکانیک و کامپیوتر

ü      پرورش مخترعین جوان با پیشرفته ترین و جذابترین متدهای روز دنیا

ü      آموزش علوم کاربردی و نوین از سنین پایین به دانش آموزان

ü      استعداد یابی دانش آموزان در سن پایین و آموزش های پیشرفته تر برای شکوفایی استعداد ها

ü      شرکت دادن دانش آموزان درا نواع مسابقات استانی و کشوری و آشنا ساختن آنان با شرایط حاکم در مسابقات

ü      ایجاد خلاقیت در دانش آموزان وشکوفایی استعداد ها تلفیق کار عملی وتئوری

ü      یادگیری فرهنگ کار گروهی

ü      ایجاد شور وانگیزه جهت فراگیری مطالب نوین آموزشی

ü      تلاش در جهت ثبت اختراع

ü      شرکت در جشنواره های مختلف به ویژه جشنواره خوارزمی

ü      آشنایی با بسیاری لوازم برقی وقطعات الکترونیکی

ü      آشنایی با روند کارهای صنعتی

ü      آشنایی با رشته های دانشگاهی جهت انتخاب رشته هوشمندانه د ردانشگاه