اصول لحیم کاری در یک نگاه

 

پایه هویه

 

 

 

مراقب هویه خود باشید و حتما از پایه هویه برای نگه داشتن آن هنگام لحیم کاری کمک بگیرید تا هم نوک هویه سالم بماند و هم حرارت آن وسایل دیگر را خراب نکند .

 

 

 

 

 

تمیزکاری pcbقبل از لحیم کاری حتما برد الکترونیکی خود را با تمیزکننده ها به دقت تمیز کنید تا هیچ گونه آلودگی روی آن باقی نماند و سپس ادامه کار را در پیش گیرید .

 

 

 

 

 

 

مراقب هویه خود باشید و حتما از پایه هویه برای نگه داشتن آن هنگام لحیم کاری کمک بگیرید تا هم نوک هویه سالم بماند و هم حرارت آن وسایل دیگر را خراب نکند .

 

 

 

 

هویه لحیم کاریدر هنگام لحیم کاری پس از جا گذاری قطعه ابتدا هویه را در حد چند ثانیه از یک سمت نزدیک کرده تا پایه قطعه و فیبر مسی داغ شده و سپس خیلی سریع سیم لحیم را از سمت دیگر تماس داده تا ذوب گردد . پس از ایجاد نقطه جوش لحیم با برد ابتدا سیم لحیم را کشیده و بعد هویه را جدا کنید . کل این فرآیند باید حدود 4 الی 5 ثانیه به طول بیانجامد .

 

 

 

 

 

 

کف چینی pcbدر مرحله پایانی اضافه پایه قطعات را بچینید . این کار با سیم چین صورت می پذیرد . به این مرحله کف چینی می گویند . در صورت در دسترس نبودن سیم چین می توانید از یک ناخن گیر کهنه کمک بگیرید .

 

 

 

 

 

 

 

پوستـــر کارگاهی آموزش مونتاژ و لحیم کاری

مربیان می توانند جهت یاد آوری نکات مهم و ضروری لحیم کاری در مدارس و آزمایشگاه ها این پوستر را چاپ کرده و به دیوار کارگاه یا آزمایشگاه الکترونیک / فیزیک نصب کنند .

پوستر لحیم کاری و مونتاژ