خانم ها مریم بیگی کلشتری و مریم خروجی کلشتری

خانم ها سارا حیدری فاطمه امیدی نیا 


 آقایان مهدی حاجی ولی پور- علی حبیبی- علی مرادی- میلاد مرادی

کسب مقام اول لیگ Demo(نمایشی) – مقام دوم لیگ هاورکرافت - مقام سوم لیگ ربات جنگجو  در مسابقات بین المللی رباتیک جشنواره دانش آموزی تبیان دانشگاه شهید بهشتی تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما دانش آموزان را از خداوند متعال خواستاریم.

1318119620216496752041152391266224412337195