چند سری کانکتور از نوع مربعی (Rectangular) در رباتیک بیش از سایر کانکتورها استفاده می شوند که ما در این جا به آن ها اشاره می کنیم :

کانکتور پین گرد : این مدل ساخت شرکت Molex و از خانواده محصولات SPOX از سری 5264 است .

کانکتور 2 پین پین گردکانکتور 2 پینپین گرد

 

کانکتور مربعی ساخت شرکت JST از سری PH .

کانکتور XHکانکتور مولکس PHکانکتور PH

کانکتور مربعی ساخت شرکت JST از سری XH .

کانکتور XHکانکتور XHکانکتور XH

کانکتور مخابراتی :

کانکتور مخابراتی دو پینکانکتور 2 پین مخابراتی

موارد کاربرد :

پاور کانکتور به عنوان کانکتور تغذیه ، اتصال به ترمینال های موتور ، تغذیه برد های سنسور یا میکروکنترلر و ...